top of page
Image by Hannah Busing

Tímový koučing pre pedagogických
a odborných zamestnancov

Dosahujte ciele a víziu školy s pomocou koučingu a mentoringu. Zlepšovať tak môžete schopnosti a výkon vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov, pedagogických a odborných zamestnancov alebo celých tímov.

Čím vám dokáže tímový kouč pomôcť:

01

Posilňovaním kompetencií, samostatnosti a motivácie zamestnancov

02

Zlepšovaním komunikačných, organizačných a riadiacich schopností

03

Budovaním leadershipu
u manažérov a vedúcich pracovníkov

04

Sprevádzaním projektového tímu pri hľadaní riešení a realizácii projektov

05

Vytvorením efektívnych tímových vzťahov pomocou autentickej komunikácie

06

Podporou pri implementácii nových procesov a stratégií

Cena:
380 €

Povedali o nás

“Na vzdelávaní sme ocenili praktické príklady rozvoja detských zručností, ktoré sme si mali možnosť s celým pedagogickým kolektívom vyskúšať. Vzdelávanie bolo pre nás zábavné, interaktívne a podnetné.”

Mgr. Jurečková Libuša, zástupkyňa riaditeľky INškôlka, Bratislava

bottom of page